Letselschade kan omschreven worden als schade die een slachtoffer heeft ondervonden bij een ongeval. Je kunt het oplopen tijdens een auto-ongeluk, bedrijfsongeval of een hondenbeet. Indien er sprake is van letselschade, dan wil dat zeggen dat een derde partij aansprakelijk is voor de opgelopen schade. In deze blog vertellen we je wat je allemaal moet doen in zo een geval. 

Het eerste wat je moet doen?

Is er bij jou sprake van letselschade, dan is de eerste stap zonder meer om contact te maken met een arts. Op de eerst plaats doe je dit om ervoor te zorgen dat je gezondheid gewaarborgd is, maar ook omdat een arts duidelijk kan vaststellen wat de aard en omvang is van je opgelopen letsels. Op die manier is alles dan zo een beetje duidelijk en kan er nu verdere stappen worden genomen. 

Schakel een letselschadeadvocaat in

Indien je je bij een arts hebt aangemeld, kun je vervolgens een letselschade advocaat inschakelen. Zo een advocaat is in staat om je belangen op een effectieve en efficiënte manier te behartigen. Je zult eerst een intake gesprek met je advocaat moeten hebben om precies aan te geven wat er allemaal scheelt. Op die manier kan hij dan een duidelijk beeld krijgen over je situatie. 

Heb je wel of geen recht op vergoeding?

In de regel geldt dat je recht op vergoeding hebt, indien een derde partij aangewezen kan worden als de verantwoordelijke voor je opgelopen letselschade. Je moet wel rekening houden met bepaalde technische aspecten. Zo moet je bijvoorbeeld kunnen bewijzen dat je schade hebt opgelopen. Verder moet je ook erop toezien dat de zaak niet mag verjaren. De tegenpartij moet verder ook erkennen dat hij of zij de veroorzaker is van het ongeval. 

Hoeveel geld krijg je uitgekeerd?

Hoeveel je krijgt uitgekeerd voor het oplopen van letselschade verschilt van geval tot geval. De aspecten die hierbij een cruciale rol spelen zijn onder andere de aard van je letsel en de mate van beperking die het met zich heeft meegebracht. Een letselschade advocaat is in staat om op een nauwkeurige manier een schadeberekening uit te voeren. Met het aantrekken van een letselschade advocaat hoef je je dus niet druk te maken dat je vergoeding ver beneden het exacte bedrag ligt die je uitgekeerd moet krijgen. Heb je te maken met letselschade en wil je je belangen op een adequate manier laten behartigen, dan moet je zeker een letselschade advocaat inschakelen.