Als mens denken we allemaal na over het leven en de dood. We vragen ons af of er na de dood leven is. Dit is iets wat ons als soort uniek maakt. Veel mensen hebben weleens een bovennatuurlijke ervaring gehad, iets wat niet te verklaren is. We staan dan ook open voor mensen die deze gaven beter ontwikkeld hebben. Ze worden helderzienden, paragnosten en Mediums genoemd. In dit artikel bespreken we wat een helderziende is en hoe je een nep helderziende kunt herkennen.

Wat is een helderziende?

Een helderziende kan je zien als iemand die staat tussen het aardse en het geestelijke. De helderziende weet visioenen, kleuren en abstracte beelden uit de geestelijke fijnstoffelijke wereld te vertalen naar het praktische aardse. Je hebt ook helderziende die geluiden oppikken uit de fijnstoffelijke wereld, dit wordt helderhorenheid genoemd.

Een Medium werkt samen met contacten uit de geestenwereld. Een Medium houdt zich bezig met informatie van overledenen doorgeven aan de nabestaande. Hierbij kan een Medium afgaan op het aura (energieveld) van de nabestaande of de informatie die over de overledene is gegeven.

Een paragnost is anders dan een helderziende. Een helderziende stelt zich open voor ontvangst van visioenen uit de stoffelijke wereld terwijl een paragnost zich richt op het innerlijk en afgaat op intuïtie.

Een helderziende kan iemand inzichten geven waar deze persoon anders aan voorbij zou gaan of niet bij stil zou staan. Een helderziende kan dan zeker een verrijking zijn in zelfkennis en inzichten in de mensen om je heen. Een goede helderziende gelooft dat hij of zij op aarde is om anderen te helpen en te sturen.

Helaas zijn er ook mensen die misbruik maken van het feit dat mensen behoeften hebben aan inzichten in de grote vraagstukken. Grote vraagstukken zoals; is er leven na de dood? Deze profiteurs doen zich voor als helderziende terwijl ze geen speciale gaven hebben en niks voelen wat jij zelf ook niet kunt voelen. Deze nep helderziende zijn profiteurs die gebruik maken van mensen die in een kwetsbare positie zitten. Dit zorgt voor financiële schade, gebroken harten, verlies van vertrouwen in de mensheid en trauma’s.

Hier volgen een aantal tips waarmee je de echte helderziende kunt onderscheiden van de nep helderzienden.

#1: vloeken bestaan niet

Indien een helderziende beweert dat er een vloek op je rust dan moeten direct alle alarm bellen afgaan. Een situatie waarin een nep helderziende nog weleens wil beweren dat je vervloekt bent is als je er niet in slaagt om een partner te vinden. Als de nep helderziende je dan ook nog eens aanbiedt om de vloek op te heffen (tegen extra betaling) dan is het tijd om het gesprek zo snel mogelijk te beëindigen. Het idee dat je vervloekt ben zal je alleen angstiger maken en een nep helderziende zal op deze angstgevoelens willen inspelen.

#2: straat helderzienden

Iemand die je op straat of in een bar aanspreekt en claimt een helderziende te zijn is meestal een slecht teken. Net zoals de mensen die op markten of braderieën consulten afnemen. Dit zijn mensen die even snel wat bij willen verdienen en zullen inspelen op algehele angstgevoelens die de meeste mensen hebben. Wil je gebruik maken van een helderziende zoek deze dan zelf uit en doe eerst onderzoek naar haar of zijn reputatie. Het internet kan hiervoor een hulpmiddel zijn maar je kunt ook informeren naar de ervaringen van anderen of andere mensen in de branche zoals winkels in spirituele spullen.

#3: pas op met extra’s

 Indien een helderziende geld gaat vragen voor extra diensten dan kan dit ook een teken zijn dat je te maken hebt met een nep helderziende. Extra diensten waar ze geld voor kunnen vragen zijn het dagelijks, op een bepaald tijdstip, doen van een gebed speciaal voor jou. Of dagelijks een kaars branden speciaal voor jou. Een nep helderziende kan hier overdreven veel geld voor vragen en je ervan overtuigen dat je het echt nodig hebt om verder te komen met je vragen of problemen.

#4: vaagheden

Een nep helderziende kan vaag zijn over iets en vervolgens vragen of je extra diensten wilt afnemen voor duidelijkheid. De nep helderziende kan bijvoorbeeld zeggen dat je voorzichtig moet zijn met een bepaald persoon, een baan of een plaats zonder daar duidelijkheid over te geven. Uit nieuwsgierigheid en angst zal je snel geneigd zijn om de extra diensten af te nemen om zo te gaan ontdekken wat precies het gevaar is en hoe je dit kunt ontwijken.

#5: zwarte magie

Je hebt helderziende die zwarte magie claimen te beoefenen. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat je ex bij je terug komt of dat je aartsvijand vervloekt zal worden. Er bestaat niet zo iets als zwarte magie en dit is dan altijd een rode vlag. Los daarvan is het moreel verkeerd om iemands vrije wil te willen manipuleren, blijf daarom ver verwijderd van dit soort duistere praktijken.

#6: 100% nauwkeurig?

Een echte helderziende zal nooit beweren dat zijn claims 100% nauwkeurig zijn. Een echte helderziende weet dat berichten verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden en dat tijd en toekomstpaden onder verandering onderhevig zijn door keuzes en energie van de klant. Zelfs de meest geteste en beroemde helderzienden durven niet te beweren dat hun voorspellingen altijd uitkomen en 100% nauwkeurig zijn. Een helderziende die beweert dat zijn of haar voorspellingen in 100% van de gevallen uitkomt is dan ook zeker een rode vlag en een goede aanwijzing dat je te maken hebt met een nep helderziende.